11-feb-2015                   

Ole Amundsen Sønsterud #1767
Far: Mor:
1 Paul Olsen Sønsterud #1765 Født:
Navneindeks