hvem var de...

dragon, kven, ordfører, tjenestepige, sogneprest,

romfarer, kjøkkenpige, fisker, skomager,

lensmann, haandarbeider...

øgærn © 2008-2018

* Navneindeks |

 

 

*

 

* Astrid Johanne Ødegaard Langseth f.1912 |

 

* Hans Lauritzen Blix f.1596 - d.1666 og her er

3x tippoldefar til Lorentine Fredrikke Hansdatter f.1827

* -----

Design by Negærn - Copyright © 2008-2018 - All rights reserved