11-feb-2015                   

Ingebregt Henriksen #1245
Far: Mor:
1 Elisabeth Kathrine Engebretsen #1239 Født: 1835
Navneindeks