Biografi til: Gunerius Hansen

I følge Ft.1875 Aurskog bor Gunerius Hansen hjemme på Moseby, født 1855 og ugift.
Når hans datter Josefine Mathilde gifter seg i 1899 står far som Gunerius Hansen Blixrud.