Biografi til: Christen Tollefsen Snaten

Snaten under Hareton.