Biografi til: Georg Olai Syversen

Dødsår ref. Fet bygdehistorie.