Biografi til: Olga Synøve Syversen

Fet bygdehistorie: Sigurd fra Berg av Nerdrum. De bygde på Hovin.