Biografi til: Sverre Syversen

Fet bygdehistorie, bind 3 fra 1988, side 573:
Kringsjå er det offisielle navnet på det nordre av de tre bolig ved jernbanen ved Svingen (stasjon). Dette navnet blir lite brukt i dagligtale.
Stedet kalles helst "hos Syversen" eller "Syversen-smia".
Huset ble bygd i 1930.