Biografi til: Emma Olava Olsdatter

Far er Ole Olsen Dalen i 1882.